Dr Evil Meme

te'l baixare.... - quan la rusa sigui favorable... - Dr Evil Meme
Dr Evil Meme - te'l baixare.... - quan la rusa sigui favorable...