Julia Gillard Meme

When you realise this Paul Gilbert solo part isn't tapping - - Julia Gillard Meme
Julia Gillard Meme - When you realise this Paul Gilbert solo part isn't tapping -