Kangaroo Gang Bang

I don't know grand finals

Mom, what's a grand final - I don't know son' we are kangaroos - Kangaroo Gang Bang
Kangaroo Gang Bang - Mom, what's a grand final  - I don't know son' we are kangaroos