Success Kid

I SWEAR take my cheerios again - i'll shove this fist where the sun don't shine - Success Kid
Success Kid - I SWEAR take my cheerios again - i'll shove this fist where the sun don't shine