Dr Evil Meme

D'accord, te'l baixaré.... - quan la Rusa sigui favorable... - Dr Evil Meme
Dr Evil Meme - D'accord, te'l baixaré.... - quan la Rusa sigui favorable...